Om Dr. Carolin Freccero

Utbildning
Carolin Freccero är specialist i plastikkirurgi sedan 2006. 1995 började hon sin specialistutbildning på universitetssjukhuset SUS i Malmö. Grundutbildningen gjordes huvudsakligen i Göttingen, Tyskland.

Kliniska intresseområden
Carolins specialintressen inom plastikkirurgi är bl.a. fettransplantation som hon studerade hos Dr Sydney R. Coleman New York. Som en av de första i Sverige införde hon Dr. Colemans metoder i klinisk praxis vid sin klinik som kom många patienter till nytta vid rekonstruktioner av skilda slag. Sedan 2007 har Carolin varit drivande i utveckling av den multidisciplinära kärlmissbildningsgruppen vid Skånes Universitetssjukhus och blivit en auktoritet inom området. På senare år har bröstrekonstruktioner fångat hennes intresse alltmer och hon är nu en eftertraktad konsult i södra Sverige där hon både opererar, utbildar och föreläser inom området. Oculoplastikkirurgi, plastikoperationer kring ögat, är ytterligare ett område där hon fördjupat sig. Sedan några år arbetar hon dessutom med frågeställningar om kvinnligt kön i en multidisciplinär grupp.

Forskning
Medicine doktorsgrad erhöll hon 2005 för arbeten om mikrocirkulation i huden. Hon bedriver fortfarande aktiv forskning inom flera av sina kliniska arbetsfält.

Administration
Under åren 2014 till 2016 var hon chef vid plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus och under åren 2009-2013 studierektor med ansvar för utbildningen för blivande plastikkirurger i södra sjukvårdsregionen.

Övriga uppdrag
Sedan 2009 har Carolin varit drivande i styrelsen för Svensk Plastikkirurgisk Förening, de första åren som facklig sekreterare och aktuellt som kassör. Hon är sedan 2015 nationell medicinsk rådgivare för Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och granskar patientärenden inom plastikkirurgi efter uppgiven felbehandling.


Språk
Carolin Freccero talar förutom svenska och engelska även tyska (modersmål) och franska flytande.